De Stichting SETI@Netherlands

 • Ontstaansgeschiedenis

In het SETI@home project hebben een groot aantal mensen zich verzameld in groepen. Zo is ook de groep SETI@Netherlands ontstaan. Aangezien de groep gedurende de afgelopen jaren steeds groter en groter is geworden, ontstond ook steeds meer de noodzaak om zaken officiëler te gaan aanpakken. Tot een jaar geleden was een persoon hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiën van de club, en dat werd toch gezien als een ongewenste situatie. Bovendien bleek het erg moeilijk om sponsoring los te krijgen, wanneer je als groep geen officieel bestuur hebt. Daarom is er besloten om een officieel bestuur op te richten. Als bestuursvorm is de stichtingsvorm gekozen, op advies van de notaris, gelet op de doelstellingen die we nastreven. Het huidige bestuur heeft vier keer per jaar officieel overleg, waarbij geprobeerd wordt dit twee keer via internet en twee keer persoonlijk te doen. Bij dit overleg is meestal een gedeelte van de administrators aanwezig om de technische haalbaarheid van bepaalde plannen in te kunnen schatten. Verder wordt er natuurlijk vaker op onofficiële basis overlegd via het forum, e-mail, IRC en bij club-bijeenkomsten.

 • Taken en doelstellingen
  De Stichting SETI@Netherlands heeft zich tot doel gesteld de belangen van de groep SETI@Netherlands zo goed mogelijk te behartigen en tevens de koers voor de groep uit te zetten. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de financiële belangen van de groep. Betalingen voor bijvoorbeeld domeinregistratie en inschrijving bij de kamer van koophandel kunnen nu via de stichtingsrekening geregeld worden.
 •  Samenstelling
  De Stichting SETI@Netherlands bestaat uit de volgende drie personen:

Johnny (John van Gorsel, voorzitter)
eFMer (Fred Melgert, penningmeester)
XP_Freak (Pierre Goolaerts, secretaris)

 • Donaties
  Donaties voor SETI@Netherlands zijn altijd welkom. Hier worden de bijkomende kosten voor de stichting, zoals bijvoorbeeld kosten voor hard- en software, administratieve kosten en andere activiteiten mee betaald.Donaties kunnen overgemaakt worden op onze PayPal rekening.
 • KvK registratie nummer: 14077573
 • Statuten
  De statuten van de Stichting SETI@Netherlands zijn hier te vinden.